ಲೋಡರ್ ಚಿತ್ರ
ಸೈಟ್ ಒವರ್ಲೆ

ರಿಕಾರ್ಡೊ ಕಾಲ್ಡೆರಾನ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮೂಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು

* ಅಡ್ಡಹೆಸರು

ರಿಕಾರ್ಡೊ ಕಾಲ್ಡೆರಾನ್

* ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ (ಗಳು)

ವಾಲಂಟೀರ್

[ಐಚ್ al ಿಕ] ದೇಶ (ಅಥವಾ ದೇಶಗಳು)

ಬ್ರೆಜಿಲ್

ಆಟಿಪಾಯಿಂಟ್ಸ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮತೋಲನ99 ಎಪಿ

ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಲೋಗೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ